اخبار
اخبار آرشیو ماهانه
.
1397/02/25
مفهوم ترانزیت جامعه شناسی نشده است


يونس جاويد رئيس هيات مديره انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با  حضور در برنامه روي خط خبر شبکه خبر عنوان کرد: در سال هاي گذشته از درآمد ترانزيتي به عنوان جايگزين مناسب براي درآمد هاي نفتي ياد مي شد ولي امروزه از حيث آماري کاهش داشته ايم.

جاويدگفت: مفهوم ترانزيت در کشور ما هنوز جامعه شناسي نشده است. ترانزيت تعريفي چندبعدي است و با ساير نهادهاي ارتباط مسقيم دارد و تاثير آن در جامعه آشکار و روشن است.

رئيس هيات مديره انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي گفت: ترانزيت به منزله حمل و نقل يعني يک کالا از کشور هاي بسيار دور از مرزهاي خشکي و آبي عبور کند. وقتي اين کالابه داخل قلمروي ما مي رسد با مشکلاتي روبرو است.

جاويدگفت: در ايران براي حمايت از کالاي داخلي، وقتي کالا براي ترانزيت وارد ايران مي شود، افزايش هزينه ها پيدا مي کند.

امين ترفع  مدير کريدورهاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي وزارت راه و شهرسازي گفت: براي برونرفت از مشکلات ترانزيتي، مفهوم مديريت کريدور در وزارت راه و شهرسازي مطرح شد ووظيفه آن هماهنگي بين ذينفعان در داخل و خارج از کشور را برعهده گرفت.

ترفع گفت: ذينفعان متعددي در بخش هاي مختلف کريدور وجود دارند که به نحوي در ترانزيت کشور تاثير دارند.

مديرکريدورهاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي وزارت راه و شهرسازي گفت: مديريت کريدور وظيفه هماهنگي ذينفعان را برعهده دارد تا بتوانيم ضامن تردد کالاهاي تزانزيتي از دروازهاي طلايي کشور باشيم.
ترفع گفت: هرقدر سهولت کريدورها در ساير کشورها تسهيل شود ما هم به همان اندازه پيش خواهيم رفت.

جهت مشاهده ويديوي گفتگوي خبري اينجا کليک کنيد.

1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396آذر