اخبار
 1397/09/11  تاریخ خبر
تکذیب ادعای بخشودگی جرائم ترخیص کالا به نقل از رئیس کل گمرک ایران
گمرک ايران ادعاي بخشودگي جرائم ترخيص کالا به نقل از رئيس کل گمرک ايران را تکذيب و اعلام کرد : رئيس کل گمرک ايران در مراسم معارفه خود اصلا چنين مطلبي را مطرح نکرده و نسبت دادن اين مطلب به رئيس کل گمرک ايران تکذيب مي شود .

روابط عمومي گمرک ايران در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب يزد تحت عنوان " وعده هاي گمرکي جديد قابل اجرا نيست " توضيحاتي ارائه داد و با اعلام اينکه محتواي اين گزارش غير واقعي و نادرست است ، تصريح کرد : مهدي مير اشرفي رئيس کل گمرک ايران در مراسم تکريم و معارفه مطلبي در رابطه با بخشودگي جرائم ترخيص کالاهاي داراي مشکل ترخيص بيان نکرده و اساسا گمرک جريمه اي بابت تاخير در ترخيص کالا اعمال نمي کند و نسبت دادن ادعاي وعده رئيس کل گمرک ايران در اين خصوص کذب محض است . اشاره رئيس کل گمرک ايران در اين مراسم به ارائه تسهيلات گمرکي بيشتر با استفاده بهتر از ظرفيت هاي گمرکي در رابطه با اعمال قانون سازمان هاي متعدد در ترخيص کالا و پيچيدگي تجارت در ايران بوده و وي در سخنان خود تصريح کرد که يکي از موانع ما در توسعه تجارت تعدد سازمان هاي همجوار است که ممکن است شرايط را براي ما سخت کند و در اين زمينه بايد چالش هاي ميان سازمان ها رفع شود.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR