اخبار
 1398/12/13  تاریخ خبر
با پیشنهاد وزیر متصدیان ترانزیت از پرداخت هزینه دیرکرد کانتینر معاف شدند
با پيشنهاد وزير راه و شهرسازي، انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران، تمامي کانتينر‌هاي پر و خالي متوقف در مرزهاي بين المللي را از پرداخت هزينه ديرکرد معاف کرد.

شهرام آدم نژاد، معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي  اعلام کرد: با پيشنهاد وزير راه و شهرسازي، انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران به‌منظور جلوگيري از اثرات سوء اقتصادي شيوع ويروس كرونا و كاهش زيان‌هاي دست‌اندركاران امر ترانزيت كشور كه بدليل انسداد مرزهاي بين‌المللي با توقف كاميون‌هاي حامل كالاهاي ترانزيت خارجي مواجه شده اند، حسب وظايف ملي، اجتماعي و حرفه‌اي خود تصميم گرفت، كليه كانتينرهاي پر و خالي مرتبط را كه ضوابط اجرايي آن متعاقباً و رسما به استحضار خواهد رسيد از پرداخت هزينه دير كرد كانتينر معاف کند.

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي