اخبار
 1399/03/07  تاریخ خبر
آخرین وضعیت مرزهای کشور/ بازگشایی مرزها با ترکمنستان از ۱۲ خرداد

سخنگوي گمرک ايران ضمن تشريح آخرين وضعيت مرزهاي کشور گفت: در صورت تاييد اقدامات مشترک ايران و ترکمنستان، از اول ماه ژوئن يعني 12 خرداد مرزهاي ما با ترکمنستان بازگشايي مي شود.
روح الله لطيفي در مورد آخرين وضعيت مرزهاي کشور، اظهار داشت: پاکستان يک روز در ميان از طريق مرزها و 4 بازارچه مرزي به نام‌هاي ريمدان، پيشين، جالق و کوهک مجاز به پذيرش 20 کاميون ايراني است. از طريق مرز ميرجاوه هم به علاوه بازارچه کنارش حدود 75 کاميون به صورت يک روز در ميان پذيرش مي‌شود.

سخنگوي گمرک ايران افزود: به دليل تعطيلات عيد فطر در افغانستان فعاليت ما از مرزهاي ميلک، ماهيرود و دوغارون محدود شده است که پيش بيني مي‌شود طي يکي دو روز آتي تجارت به حالت عادي بازگردد.

بازگشايي مرزها با ترکمنستان در صورت تأييد نهايي

وي ادمه داد: در صورت تأييد اقدامات مشترک ايران و ترکمنستان از اول ماه ژوئن يعني 12 خرداد مرزهاي ما با ترکمنستان بازگشايي مي‌شود و تا قبل از آن، قرار است کارشناسان به صورت ويدئوکنفرانس و در صورت نياز به شکل حضوري از امکانات بهداشتي مرز بازديد کنند و بعد از تأييد روز 12 خرداد شاهد بازگشايي مرزهايمان در حوزه ريلي و زميني خواهيم بود.

لطيفي گفت: افغانستان براي مسير ترانزيتي ايران-افغانستان-تاجيکستان و ايران-افغانستان-ازبکستان اعلام آمادگي کرده است و کاميون‌هاي ترانزيتي مي‌توانند از اين مسير به سمت ازبکستان يا تاجيکستان باز شود تا زماني که مرزها با ترکمنستان باز شود.

مرزهاي دريايي در همه بنادر فعال است

سخنگوي گمرک ايران افزود: مرزهاي دريايي ايران در شمال در همه بنادر در ورود کالاهاي اساسي و صادرات به سمت کشورهاي حاشيه‌اي و درياي خزر فعال است. تجارت با آذربايحان در حوزه ريلي، دريايي و جاده‌اي فعال است که در حوزه جاده‌اي به صورت تراتشيپ منت فعال هستيم و مسير ترانزيتي به سمت روسيه با در نظر گرفتن پروتکل‌هاي بهداشتي ادامه دارد. نخجوان هم فعال است. همچنين نيز شاهد افزايش مبادلات تجاري با ارمنستان هستيم و مرز نوردوز با اين کشور فعال است.

تجارت با ترکيه صرفاً از مسير ريلي رازي

وي ادامه داد: تجارت ما با ترکيه فعلاً همچنان از طريق ريل و از گمرک رازي فعال است که البته نسبت به قبل سرعت کمتر شده است. مرز بازرگان به صورت کامل از سوم اسفند بسته بوده و بيش از 3 ماه است که ورود کاميون‌هاي ايراني به ترکيه ممنوع است.

لطيفي با اشاره به توقف بار هندوانه به سمت ترکيه، گفت: حدود 7 هزار تن هنداونه به سمت ترکيه رفته بود که به دليل مسائلي که پيش آمد و عدم پذيرش ترکيه، تاکنون فقط 6 واگن هندوانه به ايران بازگشته است. و مابقي منتظر تعيين تکليف هستند.

مرزهاي ما با عراق در 7 گذرگاه باز است

سخنگوي گمرک ايران اظهار داشت: مرزهاي ما با عراق در اقليم در هفت گذرگاه باز است؛ سه مرز اصلي تمرچين، پرويزخان و باشماق و 4 مرز سيرانبند بانه، کيله سردشت و شيخ صله و شوشمي کرمانشاه فعال هستند و صادرات و واردات از اين مبادي در حال انجام است.

وي افزود: مرزهاي ما با حوزه عربي عراق منتظر تصميم دولت عراق هستيم و زمزمه‌هايي مبني بر بازگشايي مرز مهران بعد از تعطيلات عيد فطر به گوش مي‌رسد.

پذيرش لنج‌ها از سوي امارات

لطيفي گفت: با کشورهاي حوز خليج فارس فعاليت تجاري داريم. در همه اين کشورها شناورهاي تجاري فلزي، کانتينري و يخچال دار پذيرفته مي‌شود و براي پذيرش لنج‌ها نيز کم کم محدوديت‌ها در حال برداشته شدن است، البته امارات با سخت گيري هاي بهداشتي لنج‌ها را نيز مي‌پذيرد. با عمان هم سه مسير دريايي مستقل داريم که روزانه کالاهاي موردنياز همچون مواد غذايي به اين کشور ارسال مي‌شود.


نام کشوروضعيت تجارتمسير
ترکيهفعال استمسير ريلي رازي
افغانستانفعال استمرزهاي دوغارون، ميلک، ماهيرود
ارمنستانفعال استمرز نوردوز
ترکمنستان بازگشايي از ?? خرداد
روسيهفعال استدريايي / تزانزيتي از طريق کاميون
آذربايجانفعال استدريايي، زميني، ريلي
پاکستانفعال استبه صورت يک روز در ميان از طريق مرزها و بازارچه‌ها
نخجوانفعال استبه صورت ترانشيپ منت
عراقفعال استاقليم کردستان / مرزهاي تمرچين، پرويزخان، باشماق، سيرانبند، کيله، شوشمي و شيخ صله
عمانفعال است? مسير دريايي
کويتفعال استشناورهاي فلزي و يخچال دار
اماراتفعال استشناورهاي فلزي و يخچال دار / لنج
قطرفعال استشناورهاي فلزي و يخچال دار

 
منبع: خبرگزاري مهر