اخبار
 1399/10/13  تاریخ خبر
ششمین نشست کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

ششمين نشست کميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري کشور باحضور آقايان مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن ،  مسعود عطري  رئيس بخش فورواردري انجمن ، رئيس مركز تدوين مقررات، ايمني حمل ونقل، پدافند غير عامل ، دبير انجمن کشتيراني وخدمات وابسته ، مدير کل ترانزيت، لجستيک و توافقنامه هاوچند تن از مسئولان ذير بط به صورت ويدئو کنفرانس مورخ 13 دي ماه سال جاري برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در اين نشست دو موضوع  پيشنهاد تعديل نرخ تعرفه هاي خدمات بندري و دريايي و پيشنهاد اصلاح فرآيند پرداخت هزينه خدمات بندري موردبحث و بررسي قرار گرفت.

مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران مسائلي همچون هزينه هاي انبارداري ، بيمه محلي، هزينه هاي زير ساخت،تن کيلومتر ، اخذ درآمد به ارز را مطرح کردند.
وي هچنين در رابطه با هزينه ها اظهار داشتند: هر سازماني از ديدگاه خود به موضوع در آمد وهزينه ها توجه مي کند در حالي که شرکتهاي ترانزيت کننده هزينه هاي جداگانه اي از جمله هزينه انبارداري،هزينه زيرساخت بنادر، بيمه محلي را به سازمان بنادر ودريانوردي و هزينه تن کيلومتر را به سازمان حمل ونقل و پايان هاي کشور پرداخت مي کنند، که تجميع اين هزينه ها را ترانزيت کننده متحمل شده و مي بايست در افزايش نرخ تعرفه هاي بندري مدنظر قرار گيرد. در حال حاضر با توجه شيوع ويروس کرونا شرکتهاي حمل ونقل بين المللي با کاهش چشمگير درآمدي مواجه شده اند و در شرايط فعلي افزايش تعرفه هاي بندري قدرت رقابت شرکتهاي حمل ونقل ايراني را از ساير رقبا سلب مي نمايد.به همين منظور ما با افزايش تعرفه هاي بندري مخالف هستيم.
در ادامه هر يک از حاضران پيشنهادات خود را دررابطه با  اين موضوع مطرح و مقرر شد که در جلسه آتي پس ازبررسي، پيشنهادات مهم نهايي شود.