اخبار
 1400/12/28  تاریخ خبر
جلسه مشترک رئیس کل گمرک‌ با رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن ایران
پيرو جلسه مشترک رئيس کل گمرک‌ جمهوري اسلامي ايران با شرکت هاي حمل و نقل و تبيين موضوعات و‌مشکلات حوزه حمل و‌نقل، جلسه مشترک دفتر حقوقي با رييس هيات مديره و‌ دبير انجمن صنفي شرکت هاي حمل و‌نقل بين المللي ايران با حضور مرکز مبارزه با جرايم سازمان يافته و دفتر نظارت بر ترانزيت در محل دفتر حقوقي سازمان تشکيل و پس از بحث و بررسي موضوعات و مشکلات حقوقي و قضايي صنف حمل و نقل  با عنايت به تاکيدات مقام رياست کل سازمان تصميماتي در حوزه اصلاح قوانين و مقررات مرتبط اتخاذ گرديد. ضمن اينکه مقرر گرديد از ظرفيت اين انجمن و اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در راستاي تهيه دستور العمل مرتبط استفاده گردد .